Recent Changes

Tuesday, September 8

 1. page ประวัติการถ่ายภาพในประเทศไทย edited ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประวัติการถ่ายภาพในประเทศไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอ…
  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ประวัติการถ่ายภาพในประเทศไทย
  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  รัชกาลที่ 4
  ...
  2398 ซึ่งนับเป็นรูปถ่ายรูปแรกในเมืองไทย
  ส่วนผู้ที่ถ่ายรูปในเมืองไทยเป็นคนแรกในสมัยรัชกาลที่

  {18.jpg}
  ส่วนผู้ที่ถ่ายรูปในเมืองไทยเป็นคนแรกในสมัยรัชกาลที่
  3 คือ
  ...
  ซึ่งเชื่อได้ว่าวาดจากต้นฉบับ เพราะเหมือนกับภาพจริงมาก
  สำหรับชาวไทยที่ถ่ายรูปในเมืองไทยเป็นคนแรก

  {19.jpg}
  สำหรับชาวไทยที่ถ่ายรูปในเมืองไทยเป็นคนแรก
  คือ พระยากระสาปน์
  ...
  กิจโกศลนี้ บรรดาศักดิ์ก่อนหน้าคือ
  พระวิสูตรโยธามาตย์

  พระวิสูตรโยธามาตย์
  มีบทความบทหนึ่งในหนังสือชื่อ Philadephia
  ...
  บทความนี้ยังได้วิจารณ์ถึงความสามารถของคนไทยที่อยู่ในดินแดนที่ห่างไกล แต่ก็ยังถ่ายรูปได้อย่าง
  ควรพอใจยิ่ง

  ควรพอใจยิ่ง
  จริงๆ แล้วช่างถ่ายรูปในเมืองไทยที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงมิใช่มีแต่พระยากระสาปน์กิจโกศล
  ...
  และเหตุการณ์ต่างๆ ภาพถ่ายที่ถ่ายจากร้านของท่านจะมีตราร้านอยู่ด้วย
  ช่างภาพรุ่นแรกในเมืองไทยอีกท่านหนึ่ง

  ช่างภาพรุ่นแรกในเมืองไทยอีกท่านหนึ่ง
  คือ กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา
  ...
  ที่ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยได้บันทึกไว้ว่า ทรงเป็นผู้มีความใจดีในงานถ่ายรูป
  จนมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  {17.jpg}
  จนมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  รัชกาลที่ 5
  ...
  จนเมื่อเทคโนโลยีทางด้านการถ่ายรูปพัฒนามากขึ้น การถ่ายรูปในประเทศไทยก็เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นเช่นในปัจจุบัน

  (view changes)
  1:31 am
 2. file 19.jpg uploaded
  1:29 am
 3. file 18.jpg uploaded
  1:26 am
 4. file 17.jpg uploaded
  1:26 am
 5. page ประวัติการถ่ายภาพ edited ประวัติการถ่ายภาพ วิชาการถ่ายภาพนั้น ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องกันมาหลายร้อยปีตามลำดับ ก่อนที่จะ…

  ประวัติการถ่ายภาพ
  วิชาการถ่ายภาพนั้น ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องกันมาหลายร้อยปีตามลำดับ ก่อนที่จะมีกล้องถ่ายภาพเพื่อการบันทึกภาพให้เหมือนจริงนั้นมนุษย์ในสมัยโบราณได้ใช้วิธีการวาดภาพเพื่อบันทึกความทรงจำ และใช้ในการสื่อความหมาย ซึ่งการวาดภาพดังกล่าวต้องใช้เวลานานและได้ภาพที่ไม่เหมือนจริงตามธรรมชาติ ตลอดจนปัญหาอื่นๆ ทำให้มนุษย์พยายามคิดค้นหาวิธีการสร้างภาพโดยใช้เวลาให้น้อยลงและให้ได้ภาพที่สมบูรณ์เหมือนธรรมชาติยิ่งขึ้น หลังจากที่มนุษย์ประสบความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า จนในที่สุดในศตวรรษที่ 19 มนุษย์ก็ประสบความสำเร็จในการคิดค้นกระบวนการสร้างภาพ จากผลของการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้พัฒนาความรู้จากศาสตร์ 2 สาขา คือ สาขาฟิสิกส์ ได้แก่เรื่องของแสงและกล้องถ่ายภาพ และสาขาเคมี ในส่วนที่เกี่ยวกับฟิล์มสารไวแสงและน้ำยาสร้างภาพ
  ...
  จะปรากฏภาพบนกระดาษมีลักษณะเป็นภาพจริงหัวกลับ แต่เป็นภาพที่ไม่ชัดเจนนักจากหลักการนี้ต่อมาได้มีการประดิษฐ์เป็นกล้อง ออบสคิวรา
  {2.jpg}
  ออบสคิวรา
  (Camera Obscura)
  ...
  SLR) จนเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกในปัจจุบัน
  {1.jpg}

  (view changes)
  1:16 am
 6. file 1.jpg uploaded
  1:13 am
 7. page ความหมายของ การถ่ายภาพ edited ความหมายของ “การถ่ายภาพ” ... แล้วคำว่า “การถ่ายภาพ” ภาษา {14.jpg} อังกฤษใช้คำว่า ภาษาอ…

  ความหมายของ “การถ่ายภาพ”
  ...
  แล้วคำว่า “การถ่ายภาพ” ภาษา
  {14.jpg}
  อังกฤษใช้คำว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Photography” มาจากภาษากรีก
  ...
  จึงหมายถึง “การเขียนด้วยแสงสว่าง” นั่นเอง= นั่นเอง
  .
  {15.jpg}
  (view changes)
  1:12 am
 8. page ความหมายของ การถ่ายภาพ edited ความหมายของ “การถ่ายภาพ” ได้มีผู้ให้ความหมายของ “การถ่ายภาพ” และ “ภาพถ่าย” ไว้หลายทัศนะ เช่น …

  ความหมายของ “การถ่ายภาพ”
  ได้มีผู้ให้ความหมายของ “การถ่ายภาพ” และ “ภาพถ่าย” ไว้หลายทัศนะ เช่น ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่า “ถ่ายภาพ” ว่า “การจำลองหรือบันทึกภาพด้วยวิธีฉายเงาบนแผ่นวัสดุไวแสงเช่นฟิล์มกระจกถ่ายรูป”ในพจนานุกรมศิลปะกับภาพถ่ายให้ความหมายของ “ภาพถ่าย” ว่า “ภาพถ่ายเป็น กระบวนการวาดภาพ ซึ่งใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ผลิตภาพด้วยอารมณ์ของศิลปินโดยอาศัยแสงสีและเงา ผสมผสานกับวิธีการทางฟิสิกส์และเคมี ทำให้เกิดการถ่ายทอดทางอารมณ์ ความรู้สึกและค่านิยมไปสู่ผู้ได้พบเห็น” สารานุกรมการสื่อสาร (Encyclopedia of Communication) “ภาพถ่ายคือสื่อกลางของการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ความรู้ และประสบการณ์ของกระบวนการสื่อสาร” ไม่ว่าความหมายจะเป็นเช่นไรนั้นโดยรากศัพท์จริง ๆ แล้วคำว่า “การถ่ายภาพ” ภาษา
  {14.jpg}
  ...
  มาจากภาษากรีก ซึ่งแยกคำและความหมายเป็น
  PHOS
  PHOS หรือ PHOTOS = Light
  Light
  (แสง)
  GRAPHOS
  GRAPHOS = to write (การเขียน)
  PHOTOGRAPHY
  PHOTOGRAPHY จึงหมายถึง “การเขียนด้วยแสงสว่าง” นั่นเอง
  .
  นั่นเอง=
  .

  {15.jpg}
  (view changes)
  12:23 am
 9. page ความหมายของ การถ่ายภาพ edited ความหมายของ “การถ่ายภาพ” ได้มีผู้ให้ความหมายของ ได้มีผู้ให้ความหมายของ “การถ่ายภาพ” และ ...…
  ความหมายของ “การถ่ายภาพ”
  ได้มีผู้ให้ความหมายของ

  ได้มีผู้ให้ความหมายของ
  “การถ่ายภาพ” และ
  ...
  ไว้หลายทัศนะ เช่น
  ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่า
  ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่า “ถ่ายภาพ” ว่า
  ...
  “การถ่ายภาพ” ภาษา
  อังกฤษใช้คำว่า

  {14.jpg}
  อังกฤษใช้คำว่า
  “Photography” มาจากภาษากรีก ซึ่งแยกคำและความหมายเป็น
  PHOS

  PHOS
  หรือ PHOTOS
  ...
  Light (แสง)
  GRAPHOS

  GRAPHOS
  = to write (การเขียน)
  PHOTOGRAPHY

  PHOTOGRAPHY
  จึงหมายถึง “การเขียนด้วยแสงสว่าง” นั่นเอง
  .

  .
  {15.jpg}

  (view changes)
  12:22 am
 10. file 14.jpg uploaded
  12:20 am

More